Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog


Dansk Byggeris Kloaksektion udgiver Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog – KSS-Håndbogen.

KSS-Håndbogen er bygget op om nogle enkle processkemaer i form af tjekliste- og handlingsplansskemaer. Derudover er der en række dokumenter, der har fællesbetegnelsen ’Kort om…’, som omhandler eksempelvis måling af gasser, vaccinationer, sundhedsrisiko ved arbejde med spildevand.

Desuden består KSS-Håndbogen af en række bekendtgørelser og vejledninger fra henholdsvis AT (Arbejdstilsynet) og BAR (BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og anlæg). Eksempelvis ’Kloakbekendtgørelsen (BEK 473)’ eller ’AT-vejledning C.0.15 om Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)’. Bogen indeholder også en Dialog-APV.

Skemaerne i KSS-Håndbogen er let overskuelige og let tilgængelige for de udførende medarbejdere ude på byggepladserne. Samtidig fungerer skemaerne som en reminder, når opgaverne skal udføres, så medarbejderne bedre husker værktøj, materiel og materialer til den pågældende opgave. Det sparer tid og kørsel.

Skemaerne er desuden med til at øge sikkerheden i virksomheden i almindelighed og på de enkelte byggeopgaver i særdeleshed.

KSS-Håndbogen er en forlængelse af ’Håndbog for Sikkerhedsgruppen’, der er en forudsætning for at bruge håndbogen.

KSS-Håndbogen, der er udarbejdet i samarbejde med BA Danmark (Byggeriets Arbejdsmiljø-center), kan bestilles i Dansk Byggeris Servicebutik. Håndbogen koster for medlemmer af Dansk Byggeri 312,50 kr. ekskl. moms. Som medlem af Kloaksektionen indgår man ved bestilling automatisk i en gratis abonnementsordning.

Spørgsmål til Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog eller andet vedrørende Kloaksektionen, kan  rettes til sektionens konsulent Mikael Mortensen, som kan træffes på 72 16 01 92.