Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  10-07-2018

  Ved skybrud: Rotterne smitter med dødelig sygdom

  Når tørken afløses af kraftig regn, og kælderen bliver oversvømmet, så er det ikke kun huset, der er i fare. Du kan blive smittet med en dødelig sygdom – Weils syge – hvis du kommer i kontakt med kloakvand, som indeholder urin fra inficerede rotter. Så få kloakken set efter, og hold dig fra kloakvand. Det er Dansk Byggeris råd.

  03-07-2018

  Kloaksektionens bestyrelse genvalgt på årets generalforsamling

  En uændret bestyrelse fortsætter i det kommende år arbejdet for Kloaksektionen, og nu med Benny Gutfeld som ny sektionsformand.

  11-12-2017

  Censor til kloakmesteruddannelsen

  Som konsekvens af ny eksamensform til den kompetencegivende kloakmestereksamen skal der opbygges et nyt landsdækkende censorkorps

  11-12-2017

  Ny Sverigesvejledning

  Skal du til at byde på en opgave i Sverige, er det vigtigt at vide, hvilke meromkostninger og pligter dette vil medføre. Også, når din kunde er en anden dansk virksomhed.

  14-07-2017

  Nye bekendtgørelser på autorisationsområdet

  Fra 1. juli 2017 er der blandt andet nye regler for nedsivningsanlæg

  06-07-2017

  Har du styr på din kloak?

  Du må gerne rense sandfangsbrønden og spule kloakken, men du må ikke montere rottespærre eller højvandslukke. Mange boligejere har svært ved at finde ud af, hvad de selv må lave, hvad de ikke må, og hvornår kommunen kræver dokumentation for, at der er brugt en autoriseret kloakmester

  03-05-2017

  Beskyt fedtudskilleren korrekt

  Der er fejl i DS 432 angående anbringelse af fedtudskiller

  05-04-2017

  Kloaksektionen klar til et nyt arbejdsår

  En ny bestyrelse er på plads og et travlt år med anbefalinger til LER, nye vejledninger og forsøg med en ny kloakmesterprøve er på dagsordenen. Kloaksektionens nye bestyrelse står overfor et nyt travlt arbejdsår.

  10-03-2017

  Snu rotter kræver helhedstænkning og dygtige fagfolk

  Milde vintre og mildere bekæmpelse af rotte giver alt sammen gode betingelser for rottevæksten.

  06-03-2017

  Mangler din virksomhed arbejdskraft?

  Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) hjælper virksomheder med at finde arbejdskraft i Hovedstaden via 17 jobcentre i 19 kommuner. Få hjælp til rekruttering af timelønnede, funktionærer og elever

  08-02-2017

  Forsikring og ansvar

  Husk hvordan ansvarsfordeling er ved indlejet personale

  06-02-2017

  Udsolgte kurser

  Vintersæsonens kloakkurser er en meget efterspurgt vare. I alt 700 kloakmestre bliver efteruddannet i løbet af vintermånederne.

  08-11-2016

  EUC Sjælland kvalitetsstempler nye rørlæggere

  Erhvervslivet får nu større sikkerhed for et højt faglige niveau på de medarbejdere, de sender på AMU-kursus i rørlæggeruddannelsen.

  11-10-2016

  Seminar og ajourføringskursus for kloakmestre 2016/17

  Kloakmestre har pligt til at holde deres faglige viden ajour. Det kan ske ved deltagelse i relevant efteruddannelse.

  28-06-2016

  Klimasikring med BoligJob-ordningen

  Siden starten af 2016 har der været ændringer i BoligJob-ordningen, så der nu og i hele 2017 er større fokus på energiforbedring og klimasikring.

  26-06-2016

  Få gratis hjælp med de miljøfarlige stoffer og byggeaffaldet

  Har du spørgsmål om håndtering af miljøfarlige stoffer, fx asbest, bly, PCB?

  20-05-2016

  Kan dit hus klare regnen?

  Dræn, faskiner, permeable belægninger og regnvandsbede holder kælderen fri for vand, mens BoligJob-ordningen giver fradrag til de boligejere, som vil klimasikre. Der kommer nemlig flere og kraftigere skybrud, så spørgsmålet er, om din bolig er klædt på til at holde vandet ude

  03-12-2015

  Kloaksektionens efteruddannelse af kloakmestre

  I januar 2016 udbyder Kloaksektionen et eftermiddagskursus i Aalborg, Århus, Middelfart og Køge

  05-08-2015

  Husejerne skal til at ”smide penge i kloakken”

  Antallet af rotter i kloakkerne er stigende. Fra 2013 til 2014 er antallet af rotteanmeldelser steget 14 %. Årsagerne er mange, og en af de vigtigste er dårligt vedligeholdte kloakker, mener Dansk Byggeri.

  17-07-2015

  Internet i kloakkerne?

  Kan man bruge kloakkerne til at føre fibernet i? Måske en god idé. Men også en stor udfordring. Dansk Byggeri ser frem til, at resultater fra grundige pilotprojekter kan give et mere solidt grundlag for at rulle kablerne ud i kloakken.

  02-06-2015

  Husk Rørcenterdagene 10. og 11. juni 2015

  I år kan du møde Kloakmestrenes TV-Inspektion på messedagene på Teknologisk Institut i Taastrup og få information om certificeringsordningen

  27-04-2015

  Fokus på kvaliteten af kloak TV

  Kloakmestrenes TV-Inspektion vil skabe større synlighed og byder flere medlemmer indenfor i certificeringsordningen.

  25-03-2015

  Rokade i bestyrelsen på årets generalforsamling

  Kloaksektionen afholdte generalforsamling den 18. marts 2015 i Lyngby og med ekskursion til Damhusledningen samt foredrag af HOFOR.

  08-02-2015

  Kloakmestre er klar til fremtidens klimasikring

  I 85 % af landets kommuner har man lavet separatkloakering eller er i fuld gang. Det betyder, at spildevandet fra bygningernes vandinstallationer og toiletter ledes til rensningsanlæg uden at blive blandet med regnvandet, som det hidtil er sket i fællessystemerne. Dermed reduceres omkostningerne på rensningsanlæggene, idet spildevandsmængderne bliver mindre.

  26-12-2014

  Milde vintre får kloakkerne til at bugne af rotter

  Lunt vintervejr forlænger rotternes kønsdrift, og de seneste års milde vintre er ikke gået ubemærket hen i kloakbranchen. Under jorden kribler og krabler det

  19-12-2014

  Kursus for fremsynede kloakmestre

  I januar 2015 udbyder Kloaksektionen et fyraftenskursus i Randers, Middelfart og Køge.

  20-05-2014

  Ny autorisationslov på vej

  Den nye autorisationslov gældende for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet træder i kraft den 2. juni 2014, men får stort set ingen betydning for kloakområdet.

  02-04-2014

  Stort fremmøde til Kloaksektionens medlemsmøde om nye vejregler

  Mange anlægsfolk mødte op i Odense og ønskede at høre om ændringerne af reglerne for afmærkning af vejarbejder, som trådte i kraft i oktober 2013.

  21-03-2014

  Generalforsamling 2014 i Kloaksektionen

  Den årlige ordinære generalforsamling er netop afholdt tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum i Middelfart. Generalforsamlingen bød blandt andet på et – planlagt – formandsskifte.

  24-02-2014

  Medlemsmøde i Odense den 27. marts 2014

  Den 27. marts 2014 kl. 13-15 inviterer Kloaksektionen til informationsmøde om nye vejregler. Vejdirektoratet har revideret vejreglerne for afmærkning af vejarbejder, og disse ændringerne trådte i kraft den 1. oktober 2013.

  29-01-2014

  Kloakskønsmænd til Byggeriets Ankenævn

  Vil du være med til at sikre en kompetent, uvildig og stabil sagsbehandling i Byggeriets Ankenævn. Nævnet ønsker at øge antallet af skønsmænd, og måske er du interesseret i det udfordrende og spændende deltidsjob. Læs mere om stillingsindhold og ansøgningsprocedure nedenfor.

Nyhedsbrev

Med Nyt fra Kloaksektionen kan du orientere dig om aktuelle sager, og modtage nyheder hyppigere end hidtil.

E-mail: