Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kloakskønsmænd til Byggeriets Ankenævn

Vil du være med til at sikre en kompetent, uvildig og stabil sagsbehandling i Byggeriets Ankenævn. Nævnet ønsker at øge antallet af skønsmænd, og måske er du interesseret i det udfordrende og spændende deltidsjob. Læs mere om stillingsindhold og ansøgningsprocedure nedenfor.

Stillingsindhold

Byggeriets Ankenævn er et privat godkendt ankenævn, der behandler klagesager på skriftligt grundlag. Sagerne indgives af private forbrugere og omhandler pris og kvalitet på en håndværksmæssig ydelse. Ankenævnets sekretariat varetager sagernes oplysning og behandling, mens nævnet, der består af forbrugerrepræsentanter og håndværksmestre samt en formand, der er landsdommer, træffer afgørelse i sagerne. Nævnets beslutninger træffes blandt andet med udgangspunkt i skønsmændenes erklæringer.

Arbejdet består hovedsageligt i
• At modtage en klagesag og sætte sig ind i klagesagen
• At indkalde parterne til skønsforretning og afholde den sammen med sagens parter
• At skrive en skønserklæring og kommentere på parternes bemærkninger

Hvem er du?
• Du er en dygtig kloakmester i en virksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri
• Du har evnen til at kunne overskue en sag, uden at miste overblikket og detaljen
• Du kender til privatkundemarkedet
• Du bruger de almindeligste funktioner i office-pakken
• Du er god til at skrive og formidle teknisk svære forklaringer i et forståeligt sprog
• Du skal kunne afsætte 5 timer om måneden til ankenævnssager – nogle gange mere
• Du besidder evnen til altid at forholde dig upartisk
• Du skal kunne bevare roen og sætte dig ud over parternes til tider ophidsede retorik.

Oplysninger
Du kan få flere oplysninger hos sekretariatschef Louise Larsen på telefon 72 16 01 99. Din ansøgning med CV skal sendes til lol@byggerietsankenaevn.dk.

Læs mere om Byggeriets Ankenævn hér