Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Medlemsmøde i Odense den 27. marts 2014

Den 27. marts 2014 kl. 13-15 inviterer Kloaksektionen til informationsmøde om nye vejregler. Vejdirektoratet har revideret vejreglerne for afmærkning af vejarbejder, og disse ændringerne trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Reglerne for afmærkning af vejarbejder har undergået flere væsentlige forandringer, og derfor har Kloaksektionen arrangeret et informationsmøde for alle sektioner og interessegrupper under Danske Anlægsentreprenører. På mødet vil repræsentanter fra Vejdirektoratet, Arbejdstilsynet og Politiet gennemgå reglerne.                           

Umiddelbart efter informationsmødet afholder Danske Anlægsentreprenører deres årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer også er velkomne. Gæstetaler på generalforsamlingen er Odenses borgmester Anker Boye, og efterfølgende er Danske Anlægsentreprenører middagsvært.

Vi håber, at mange af Kloaksektionens medlemmer benytter lejligheden til at deltage i det spændende arrangement, idet invitationen er udsendt tidligere i marts.

Du kan stadig nå at tilmelde dig hér