Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Stort fremmøde til Kloaksektionens medlemsmøde om nye vejregler

Mange anlægsfolk mødte op i Odense og ønskede at høre om ændringerne af reglerne for afmærkning af vejarbejder, som trådte i kraft i oktober 2013.


Bekendtgørelsen og håndbogen om afmærkning af vejarbejder udkom i vinteren 2013/2014 i ny og opdaterede udgave. Hensigten er at give anlægsbranchen og andre interessenter ved vejarbejde et forbedret værktøj til planlægning og udførelse af såvel trafiksikkerhed som fremkommelighed og arbejdsmiljø.

Den øgede fokus på sikkerhed og fremkommelighed ved udførelse af vejarbejder har skabt behovet for opdateringerne, hvori den nyeste viden og erfaring om afmærkning af vejarbejde er indarbejdet.


Mere fokus på arbejdsmiljø

Opdateringen omfatter nyt og forbedret afmærkningsmateriel og nye metoder. Der er som noget nyt tilføjet beskyttelsesniveauer med egnede sikkerhedsforanstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet for vejarbejdere. Hensigten er, at der i højere grad fokuseres på arbejdsmiljøet langs selve arbejdsstedet, mens der fokuseres på trafiksikkerhed og fremkommelighed langs hele arbejdsområdet.


Medlemsmøde i marts
På den baggrund mødte godt 40 deltagere fra anlægsbranchen op den 27. marts 2014 i Odense, hvor Kloaksektionen havde inviteret til informationsmøde om nye vejregler.

På mødet blev forsamlingen præsenteret for tre indlæg:
- Kenneth Kjemtrup fra Vejdirektoratet
- Holger Delfs fra Arbejdstilsynet
- Jan Pieler fra Trafiksektionen i Fyns Politi

Med de tre forskellige indgangsvinkler til afmærkningsreglerne fik de fremmødte en god orientering om tankerne bag regelfornyelserne samt hvordan Vejdirektoratet, Arbejdstilsynet og Politiet fremover vil administrere regelsættet.

Læs mere om ændringerne i håndbogen på Vejdirektoratets hjemmeside