Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fokus på kvaliteten af kloak TV

Kloakmestrenes TV-Inspektion vil skabe større synlighed og byder flere medlemmer indenfor i certificeringsordningen.

Kloaksektionen og KTVI – Kloakmestrenes TV-Inspektion – sætter i år yderligere fokus på kvaliteten af kloak TV-inspektioner og inviterer derfor flere aut. kloakmestre med i den certificeringsordning, som en fælles branche i 2010 etablerede indenfor det kloakautoriserede område.

- Vi er i dag ikke landsdækkende, men gør nu en ekstra indsats for få mindst en KTVI certificeret kloakvirksomhed i hver af landets 98 kommuner, fortæller Søren Christensen, formand for Kloakmestrenes TV-Inspektion, om baggrunden for de initiativer, som foreningen gennemfører i 2015.

Efterspørgsel på kvalitet

KTVI vurderer, at det fremadrettet får større og større betydning, at kloak TV-inspektioner bliver udført efter fælles retningslinjer og med ensartede kvalitets- og dokumentationskrav.

- Forsikringsselskaber, boligforeninger og bygherrerådgivere, men også flere og flere bolig- og bygningsejere efterspørger i stigende grad kloak TV-inspektioner, hvor der er indbygget en troværdig kvalitetssikring. Og det er netop det, som KTVI certificeringen leverer, fastslår Søren Christensen.
Store forskelle

Han bakkes op af Lars E. Andersen, formand for Dansk Byggeris Kloaksektion, som er en af de tre organisationer, der i 2010 stod bag oprettelsen og driften af KTVI.
- Kloak TV er et fantastisk godt værktøj for både kloakmestre og kunder, men Lars E. Andersen erkender også, at der kan være stor forskel på kvaliteten af de inspektioner, der bliver udført rundt om i Danmark.

- Alle, lige fra autoriserede kloakmestre til folk helt udenfor kloakbranchen kan i dag købe kloak TV-udstyr. Når de har læst brugsanvisningen, kan de i princippet gå i gang med at udbyde kloak TV-inspektioner. Det kan vi med uddannelse og den certificering som ligger bag KTVI være med til at gøre en hel del bedre, siger Lars E. Andersen.

- Når der skal stilles præcise og veldokumenterede diagnoser på kloakkens tilstand eksempelvis ved hushandler eller kloakskader, kan der efter vores mening være god grund til at højne niveauet med mere uddannelse og fælles fodslag, supplerer Søren Christensen. Kloakskader skal i sidste ende betales af boligejerne eller deres forsikringsselskaber, så derfor mener KTVI-formanden også, at der alt andet lige ikke bør være forskel på kvaliteten af TV-inspektioner i Ringkøbing, Ringsted og Rønne.

Investering i fremtiden

– Det er vores vurdering, at vi som branche må gå forrest for at vise, hvor gode TV-inspektioner vi rent faktisk kan levere, når der ofres de nødvendige ressourcer på uddannelse og kvalitetssikring, siger Søren Christensen og Lars E. Andersen samstemmende. Derfor er de også enige om, at branchen og virksomhederne selv skal investere i fremtiden og sætte overliggeren for kvalitet og troværdighed højt.

Råd og vejledning

Kloakmestrenes TV-Inspektion har sekretariat hos Dansk Byggeri, der har det daglige ansvar for alt det praktiske omkring KTVI.
- Når man skal i gang med noget nyt, som måske ved første øjekast kan synes en smule kompliceret er det vigtigt, at man kan få svar på sine spørgsmål. Derfor står vi også klar med råd og vejledning til interesserede kloakmestre, oplyser sekretariatsleder Mikael Mortensen og henviser samtidig til foreningens hjemmeside www.ktvi.dk.

Kampagne i hele 2015

KTVIs kampagne kører i resten af 2015 og omfatter blandt andet en direct mail kampagne til alle autoriserede kloakmestre i de tre foreninger, der endnu ikke er medlem af KTVI samt deltagelse på Rørcenterdagene 2015 på Teknologisk Institut i juni.FAKTA

For at blive KTVI certificeret, skal man …

• Gennemføre og bestå AMU-kursus som kloakTV-operatør
• Være uddannet kloakmester, kloakrørlægger eller anlægsstruktør
• Kunne dokumentere minimum 2 års erfaring
• Gennemgå og bestå et KTVI godkendelseskursus

Ordningen kontrolleres…

KTVI inspektioner tjekkes af virksomhedens egenkontrol, men er også underlagt ekstern
kontrol, som sikrer, at TV-inspektioner udføres efter ordningens krav og retningslinjer.

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Er dannet af og drives i fællesskab af Danske Kloakmestre, Danske Maskinstationer og Entreprenører
samt Dansk Byggeris Kloaksektion.

De tre foreninger repræsenterer tilsammen mere end 1.000 autoriserede kloakmestervirksomheder i Danmark.