Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beskyt fedtudskilleren korrekt

Der er fejl i DS 432 angående anbringelse af fedtudskiller

Normudvalget DS-S315 under Dansk Standard har i forbindelse med et udvalgsmøde den 2. maj 2017 udsendt følgende præcisering til DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

I afsnit 4.4.3.1 i DS 432 er teksten om anbringelse af fedtudskiller fejlbehæftet. Der står at i områder med opstemning i hovedkloaksystemet skal en fedtudskiller beskyttes med højvandslukke på afløbssiden. Dette er en fejl og der skal rettelig stå, at fedtudskilleren skal beskyttes ved pumpning.

Der må ikke være højvandslukke på afløbet af 2 årsager. Den ene er, at højvandslukkere kun er godkendt til lille brugerkreds (enfamiliehus) samt for det andet, at en fedtudskiller bør sikres permanent drift.