Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Censor til kloakmesteruddannelsen

Som konsekvens af ny eksamensform til den kompetencegivende kloakmestereksamen skal der opbygges et nyt landsdækkende censorkorps

Den 1. januar 2018 træder en ny  bekendtgørelse nr. 1230 om den kompetencegivende kloakmestereksamen i kraft, og det betyder, at den tidligere skriftlige teoretiske eksamen til april afløses af en projekteksamensform, hvor eksaminanden også overhøres mundtligt. Derfor har skolerne behov for at beskikke yderligere censorer til faget.

Personer, der kan beskikkes som censor ved kloakmesteruddannelsen, skal opfylde følgende kriterier:

  • Have indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder
  • Have specifik kompetence inden for de faglige områder, som indgår i uddannelsen og
  • Have bestået den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Ansøgere fra aftagersiden, altså autoriserede kloakmestervirksomheder, skal derudover være fagligt ansvarlige for at kunne komme i betragtning.

Kloaksektionen opfordrer derfor alle med ovennævnte kompetencer til at overveje muligheden for at støtte op om uddannelsen som censor i en årrække. Ansøgningsskemaet kan findes og downloades på hjemmesiden for Byggeriets Uddannelser.

Download ansøgningsskema.


Spørgsmål vedrørende censorarbejde og censorbeskikkelse rettes til uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser:

Rasmus Zier Bro
Tlf. 35 87 87 31
Mail rzb@bygud.dk.