Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nye bekendtgørelser på autorisationsområdet

Fra 1. juli 2017 er der blandt andet nye regler for nedsivningsanlæg

Bekendtgørelsen om simple arbejder, som enhver må udføre er blevet ændret, så der nu er muligt for husejeren uden autorisation som kloakmestervirksomhed at lave nedsivningsanlæg både fra tag og fra omgivende arealer ved enfamiliehuse eller landbrugsbygninger. Hidtil har det kun været tilladt at lave nedsivningsanlæg til tagvand.

Ændringen på kloakområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre. Her præciseres det, hvilke opgaver der kan udføres uden autorisation og de undtagelser, der er. 

Det understreges samtidigt i bekendtgørelsen, at man kun må lave nedsivningsanlæg på ejendommens egen grund, og at man skal følge krav i Bygningsreglementet og på miljøområdet. På kloakområdet understreges det desuden, at man ikke uden autorisation som kloakmestervirksomhed må foretage afpropning og indgreb i eksisterende kloakinstallationer eller lave regnvandstanke til brug ved wc-skyl eller i vaskemaskiner.

Der er også sket ændringer og justeringer i 8 andre bekendtgørelser på autorisationsområdet, som der orienteres om på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

På Sikkerhedsstyrelsens oversigt findes links og henvisninger til bekendtgørelserne, som er tilgængelige i deres fulde ordlyd på Retsinformation.