Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad gør en kloakmester der bliver bedt om at færdigmelde kloakarbejde der er udført af en anden kloakmester?

Hovedreglen i autorisationsloven er, at den autoriserede virksomhed ikke må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden.

Af Klaus Ising Hansen, d. 24. august 2018

Der er dog i autorisationsloven et par undtagelser fra hovedreglen, bl.a. er der en undtagelsesregel som i en situation, hvor den autoriserede virksomhed der har udført arbejdet nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, giver mulighed for at en anden autoriseret virksomhed kan færdiggøre arbejdet. 

Den situation kan fx opstå i tilfælde hvor:

  • Et firma er lukket inden arbejdet er færdiggjort
  • Der er uoverensstemmelser mellem det firma der har udført arbejdet og bygherren

Den autoriserede virksomhed der færdiggør og færdigmelder arbejdet, overtager ikke ansvaret for det i forvejen udførte arbejde, men skal foretage en grundig gennemgang af installationen, med henblik på at sikre, at den lever op til gældende regler på området.

Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor. 

Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer og Byggeriets Kvalitetskontrols anbefaling
Når et kloakmesterfirma får en henvendelse vedrørende færdiggørelse og færdigmelding af et kloakarbejde, der er udført af andre, bør det indledningsvist dokumenteres, om det i forvejen udførte arbejde reelt er udført af et autoriseret kloakfirma. Dokumentation herfor sikres ved bygherrens underskrift på Sikkerhedsstyrelsens særlige færdiggørelsesblanket, som kan findes på www.sik.dk eller www.byggekvalitet.dk.

Der skal foretages en grundig gennemgang af det udførte arbejde. Det gøres ved en TV inspektion og en visuel gennemgang. Hvis der ved gennemgangen opdages dele af installationen der ikke er lovligt udført, skal fejlene rettes så installationen lever op til gældende bestemmelser.

Sikkerhedsstyrelsens særlige færdiggørelsesblanket udfyldes og sendes til Sikkerhedsstyrelsen, og opbevares i virksomhedens KLS system.

Ved at følge denne fremgangsmåde hæfter kloakmesterfirmaet alene for det arbejde, der er udført af dem samt for at eventuelt fejlbehæftet arbejde der er opdaget eller burde være opdaget ved gennemgangen, er ændret og nu er lovligt. Husk vigtigheden af at påføre entreprisegrænser på den ajourførte tegning.

Byggeriets Kvalitetskontrol advarer!
Hvis du som kloakmester står i en situation, hvor bygherren ikke vil underskrive Sikkerhedsstyrelsens særlige færdiggørelsesblanket, fordi det udførte arbejde reelt er udført af personer eller firmaer uden en autorisation, advarer vi på det kraftigste mod, at bruge ovenfor beskrevne fremgangsmåde, idet den i så fald er ulovlig.
 

Download færdiggørelsesblanket