Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kloaksektionens bestyrelse genvalgt på årets generalforsamling

En uændret bestyrelse fortsætter i det kommende år arbejdet for Kloaksektionen, og nu med Benny Gutfeld som ny sektionsformand.

Ved en udramatisk generalforsamling på Hodde Kro i Tistrup i midten af marts 2018 blev bestyrelsesmedlemmerne Lars E. Andersen, Benny Gutfeld og Klaus Nordahl samt suppleant Jesper Olsen genvalgt. Samtidig blev en vedtægtsændring enstemmigt vedtaget, idet perioden for afholdelse af den ordinære, årlige generalforsamling blev udvidet til hele 1. halvår. Dermed blev det muligt at arrangere generalforsamlingen i 2019 i sammenhæng med Rørcenterdagene på Teknologisk Institut i Taastrup.

På generalforsamlingen blev sektionens handlingsplan også fremlagt og godkendt. Bestyrelsen vil fremadrettet blandt andet arbejde for, at

  • Kloakeftersyn bliver en del af huseftersynsordningen
  • Minimere ulovligt autorisationsarbejde samt annoncering herfor
  • Fastholde den positive udvikling i Kloakmestrenes TV-Inspektion
  • Fastholde indflydelsen på relevante uddannelser
  • Fastholde samarbejdet med Dansk Infrastruktur

Hertil kommer det løbende arbejde, hvor bestyrelsen er repræsenteret i talrige brancheudvalg, høringer og udviklingsarbejder, herunder i Dansk Standard, Statens Byggeforskningsinstitut, Teknologisk Institut samt diverse uddannelses- og eksamensudvalg. 

Læs referatet fra generalforsamlingen her


Bestyrelsen konstituerede sig med Benny Gutfeld som ny sektionsformand, mens Lars E. Andersen blev næstformand.