Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i Dansk Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed


Formål

Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af Dansk Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

  • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed
  • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
  • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet


Sektionskontingent

Kloaksektionens kontingent består af et årligt grundkontingent på 900,00 kr. samt et lønsumskontingent på 0,03%.


Særlige optagelseskrav

Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder de fastsatte betingelser herfor. Til brug for vurderingen heraf, kan bestyrelsen anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter. Herunder dokumentation for, at virksomheden er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbsområdet.


Formand

Benny Gutfeld, Per Aarsleff A/S

Konsulent
Mikael Mortensen, Dansk Byggeri