Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Producenter på Kloakområdet


Kloaksektionens bestyrelse ønsker ikke, at der på sektionens hjemmeside skal være links og henvisninger til flere specifikke producenter. Dette er blandt andet begrundet i, at sektionen ikke vil fremhæve nogle producenter samt deres produkter og måske derved udelukke andre.

Samtidig er sektionsbestyrelsen af den overbevisning, at I som sektionsmedlemmer på ”jeres” organisations hjemmeside skal have mulighed for, at få hovedparten af oplysninger der er relevante for at drive en kloakvirksomhed.

Disse overvejelser har betydet, at Kloaksektionens bestyrelse har besluttet, at der på hjemmesiden kan være nedenstående portallinks til den/de organisationer, der organisere mange af producenterne. Dermed er det en organisations henvisning til en anden organisation.

Ønsker du at få oplysninger på om producenter af plastfabrikater, der er eller kan være kloakrelaterede, kan der søges på hjemmesiden www.plast.dk.

Ønsker du at få oplysninger på og om producenter af betonfabrikater, der er eller kan være kloakrelaterede, kan der søges på www.afloebsfraktionen.dk.